Herttaliisan Espoo

Espoossa tarvitaan me-henkeä. Perisuomalaiseen tapaan emme ole ylpeitä kaupungistamme, vaikka täällä on paljon hyvää. Meillä on merta, järviä ja luontoa, täällä on historiallisia rakennuksia, kulttuuria ja taidetta. Meillä on laadukas varhaiskasvatus, koulut ja palvelut. Kuinka usein muistamme nostaa näitä esiin?

Espoo jää nopeasti Helsingin jalkoihin, etenkin elämysten näkökulmasta. Espoossa pitäisi olla paljon vilkkaampi ja monipuolisempi kulttuurielämä. Voisimmeko miettiä Espoon eri keskusten ympärille omia teemoja? Katutaidenäyttelyitä, ruokafestareita, puistokonsertteja? Tarvitsemme aktiivisia asukkaita ja mahdollisuuden järjestää matalankynnyksen toimintaa kaupungissa. Enemmän yhdessäoloa, yhteisöllisyyttä ja me-henkeä.

Asukasyhdistystoimintaa pitää tukea enemmän, se on hyvin perinteistä ja toiminnassa mukana olevien määrä on pientä. Asukasyhdistystoiminta tarvitsee uuden brändin, joka houkuttelee mukaan myös nuoria.

Tulevaisuudessa Espoolla on oma app, jonka kautta saa tietoa oman asuinalueensa tapahtumista, uutisista, päätöksenteossa olevista asioista, varata ajan palveluihin ja vaikuttaa ja osallistua kansalaisena päätöksentekoon.

Täällä tarjotaan laajasti matalankynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluita, kohdataan perheet kasvotusten, kartoitetaan ja tarjotaan apua oikeaikaisesti. Espoossa tunnustetaan, että varhainen tuki, ennaltaehkäisevät palvelut, laadukas varhaiskasvatus sekä koulut, hyvät harrastusmahdollisuudet sekä laajasti toimiva nuorisotyö tukevat perheitä. Espoossa toimitaan sen eteen, että yksikään lapsi tai nuori ei syrjäänny. Tähän tarvitaan moniammatillista yhteistyötä. Koulu on paikka, jossa tavoitetaan koko ikäluokka, tähän kohtaan tarvitaan yhteistyötä kodin, koulun, terveyspalveluiden ja kolmannen sektorin kesken.

Herttaliisan Espoo tunnetaan innovaatioista, joita voidaan viedä maailmalle. Täällä uskalletaan myös kokeillaan uusia palveluiden muotoja, joilla voidaan helpottaa ihmisten arkea. Espoossa tehdään päätöksiä myös vaikeina aikoina kuntalaisten parhaaksi. Meidän Espoossa lapsista ja nuorista kasvaa hyvinvoivia kuntalaisia.

Ajatukseni Espoosta

Lasten, nuorten ja perheiden Espoo

Turvallinen ja sujuva arki edistää kaikkien hyvinvointia

Työikäisten Espoo

Elinvoimainen Espoo houkuttelee kaikenikäisiä

Tulevaisuuden Espoo

Innovaatioita, unelmia, kotikaupunki ja yhteisöllisyyttä

Herttaliisan Espoo

Uskallusta ja yhteishenkeä

Herttaliisa

Uudenlaista ajattelua #meidänEspoo hyväksi

Vaaleja ei tehdä yksin - lähde mukaan

Kerro millainen on Sinun Espoosi