Tulevaisuuden Espoo

Espoo kasvaa keskimäärin 4000 asukkaalla vuodessa. Vuonna 2050 mennessä espoolaisia on arvion mukaan jo 385 000. Espoon asukasmäärän kasvu muodostuu maahanmuutosta, maan sisäisestä muutosta sekä syntyvyyden kasvusta. Vieraskielisten osuus väestöstä tulee kasvamaan voimakkaasti. Kun espoolaisissa on me-henkeä, täällä saadaan paljon aikaiseksi.

Espoon voimavarat löytyvät yritystoiminnan ja elinvoimaisuuden tukemisesta. Meidän tulee olla tiiviisti kehittämässä koko pääkaupunkiseutua. Kansainväliset yritykset sijoittuvat Otaniemi-Keilaniemi –akselille, jossa on myös yliopistoalue. Toimistotiloja tulee jatkossa sijoittaa ympäri Espoota kulkuväylien varrelle, ja samalla huolehtia siitä, ettei tiloista tule ylitarjontaa.

Palveluiden kehittäminen tulee maksamaan tulevaisuudessa lisää, kun kaikille kuntalaisille järjestetään palvelut. Vaikka kalliit sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvätkin maakuntiin, kuntaan jää varhaiskasvatus ja koulutus, hyvinvointi ja ennaltaehkäisevät palvelut sekä kuntien kehittäminen.

Tulevana kuntapäättäjänä haluan, että Espoo on kaupunki, jossa palvelut ovat laadukkaita ja lähellä ihmisiä. Työmäärä ei vähene, kun panokset laitetaan kokonaisuudessaan kuntalaisia lähellä olevien asioiden kehittämiseen ja parantamiseen. Kuntalaiset tulevat näin lähemmäksi päättäjiä, ja toisin päin.

Asumisen tiivistäminen metron varteen on haasteellista, koska metro rakennetaan jälkijunassa. Asuntorakentamisessa pitää panostaa aina tilaisuuden tullen korkeisiin rakennuksiin matalien sijaan. Espoosta löytyy monimuotoisia asumismahdollisuuksia, omakotitaloille ja kerrostaloille on paikkansa. Espoossa on mahdollista löytää mieluinen asumismuoto elämäntilanteiden muuttuessa. Tämä kaikki on mahdollista, ja se voidaan mahdollistaa vielä hyvällä joukkoliikenneverkostolla.

Ajatukseni Espoosta

Lasten, nuorten ja perheiden Espoo

Turvallinen ja sujuva arki edistää kaikkien hyvinvointia

Työikäisten Espoo

Elinvoimainen Espoo houkuttelee kaikenikäisiä

Tulevaisuuden Espoo

Innovaatioita, unelmia, kotikaupunki ja yhteisöllisyyttä

Herttaliisan Espoo

Uskallusta ja yhteishenkeä

Herttaliisa

Uudenlaista ajattelua #meidänEspoo hyväksi

Vaaleja ei tehdä yksin - lähde mukaan

Kerro millainen on Sinun Espoosi