ESPOO HUOMENNA

Espoo tunnetaan innovaatioista, joita voidaan viedä maailmalle. Täällä uskalletaan myös kokeilla uusia palveluja ja vanhojen kehittämistä, jotta voidaan helpottaa ihmisten arkea. Espoo panostaa asukkaiden hyvinvointiin, tarjoaa tukea ja apua oikeaikaisesti.

Espoossa tarvitaan me-henkeä. Nostammeko riittävästi esiin kaikkea sitä hyvää ja kaunista, mitä Espoossa on? Meillä on merta, järviä ja luontoa, täällä on historiallisia rakennuksia, kulttuuria ja taidetta. Meillä on laadukas varhaiskasvatus, koulut ja palvelut.

Espoo jää nopeasti Helsingin jalkoihin, kun katsotaan elämysten näkökulmasta. Espoossa pitäisi olla paljon vilkkaampi ja monipuolisempi kulttuurielämä. Voisimmeko miettiä Espoon eri keskusten ympärille omia teemoja? Katutaidenäyttelyitä, ruokafestareita, puistokonsertteja? Tarvitsemme aktiivisia asukkaita ja mahdollisuuden järjestää matalankynnyksen toimintaa kaupungissa. Enemmän yhdessäoloa, yhteisöllisyyttä ja me-henkeä.

Asukasyhdistystoimintaa pitää tukea enemmän, se on hyvin perinteistä ja toiminnassa mukana olevien määrä on pientä. Tulevaisuudessa Espoolla on oma app, jonka kautta saa tietoa oman asuinalueensa tapahtumista, uutisista, päätöksenteossa olevista asioista, varata ajan palveluihin ja vaikuttaa ja osallistua kansalaisena päätöksentekoon.

Täällä tarjotaan laajasti matalankynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluita, kohdataan perheet kasvotusten, kartoitetaan ja tarjotaan apua oikeaikaisesti. Espoossa tunnustetaan, että varhainen tuki, ennaltaehkäisevät palvelut, laadukas varhaiskasvatus sekä koulut, hyvät harrastusmahdollisuudet sekä laajasti toimiva nuorisotyö tukevat perheitä. Espoossa toimitaan sen eteen, että yksikään lapsi tai nuori ei syrjäännyt. Tähän tarvitaan moniammatillista yhteistyötä. Koulu on paikka, jossa tavoitetaan koko ikäluokka, tähän kohtaan tarvitaan yhteistyötä kodin, koulun, terveyspalveluiden ja kolmannen sektorin kesken.

 • nuorille ensimmäinen kesätyöpaikka kunnasta
 • taataan nuorille aito tet-harjoittelupaikka, jotta työelämään tutustuminen on todenmukainen
 • perheiden arkea helpottavia ratkaisuja
 • lapsista ja nuorista on otettu ajoissa koppi, jotta syrjäytymisen kierre ei pääse syntymään
 • lasten ja nuorten ääni kuuluu Espoossa
 • palvelut ovat ennaltaehkäisevässä asennossa korjaavien toimenpiteiden sijaan
 • pop up -terveyspalvelut, virastoaikojen ulkopuolella saatavat palvelut - nämä lisääntyvät
 • Länsimetro on valmis
 • yhteisöllisyys lisääntyy ja katutapahtumia ja muita kevyitä kulttuurielämyksiä järjestetään ympäri Espoota
 • turvallinen paikka asua ja elää
 • kohtuuhintaista ja monimuotoista asumista
 • palvelut helposti saavutettavissa -> kehitetään keskuksia ja kulkuyhteyksiä niihin ja niiden välillä
 • kaikenikäiset löytävät sopivan asumismuodon
 • mikä tekee Espoosta houkuttelevan paikan asua? Onko senioreille Espoo hyvä paikka asua?

Sote-uudistuksen jälkeen Espoon yksi iso tehtävä on ylläpitää kaupungin houkuttelevuutta, elinvoimaisuutta ja toimia kasvualustana uusille yrityksille ja innovaatioille.

Espoo kasvaa keskimäärin 4000 asukkaalla vuodessa. Hurjin arvio asukasmäärästä vuoteen 2050 mennessä on jopa 418 000 asukasta. Todennäköisempi luku on lähempänä 385 000. Pääkaupunkiseudun asukasmäärä nousee jopa 2 miljoonaan asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. Espoon asukasmäärän kasvu muodostuu maahanmuutosta, maan sisäisestä muutosta sekä syntyvyyden kasvusta. Vieraskielisten osuus väestöstä tulee kasvamaan voimakkaasti.

Helsingin seutua kehitetään kohti metropolia, tähän liittyy maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmat, näissä Espoon tulee olla tiiviisti mukana. Espoon voimavarat löytyvät yritystoiminnan ja elinvoimaisuuden tukemisesta. Otaniemi-Keilaniemi tulee olemaan kansainvälisten yritysten sijaintipaikkoja, ja siellä toimii myös yliopistoalue. Toimistotiloja tulee sijoittaa ympäri Espoota kulkuväylien varrelle, ja samalla huolehtia siitä, ettei tiloista tule ylitarjontaa.

Palveluiden kehittämine tulee maksamaan tulevaisuudessa lisää, kun kaikille kuntalaisille järjestetään palvelut. Vaikka kalliit sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvätkin maakuntiin, kuntaan jää varhaiskasvatus ja koulutus, hyvinvointi ja ennaltaehkäisevät palvelut ja kuntien kehittäminen. Tulevilla kuntapäättäjillä on täysi mahdollisuus kehittää Espoosta kaupunki, jossa palvelut ovat laadukkaita ja lähellä ihmisiä. Työmäärä ei vähene, kun panokset laitetaan kokonaisuudessaan kuntalaisia lähellä olevien asioiden kehittämiseen ja parantamiseen. Kuntalaiset tulevat näin lähemmäksi päättäjiä, ja toisin päin.

Asumisen tiivistäminen metron varteen on haasteellista, koska metro rakennetaan jälkijunassa. Asuntorakentamisessa pitää panostaa aina tilaisuuden tullen korkeisiin rakennuksiin matalien sijaan. Espoosta pitää löytyä monimuotoisia asumismahdollisuuksia, omakotitaloille ja kerrostaloille on paikkansa. Nuorempi väestö haluaa asua kaupunkimaisessa ympäristössä, kun taas keski-ikäiset ja vanhemmat haluavat asua enemmän maaseutumaisessa ympäristössä. Espoossa tämä kaikki on mahdollista, ja se voidaan mahdollistaa vielä hyvällä joukkoliikenneverkostolla.

Espoo tunnetaan innovaatioista, joita voidaan viedä maailmalle. Espoossa uskalletaan myös kokeillaan uusia palveluiden muotoja, joilla voidaan helpottaa ihmisten arkea. Espoossa tehdään päätöksiä myös vaikeina aikoina kuntalaisten parhaaksi. Espoolaisista lapsista ja nuorista kasvaa hyvinvoivia kuntalaisia.