HARRASTAMINEN

Kannustava porukka, uuden oppiminen ja ilo - niistä on harrastaminen tehty.
Haluan olla edistämässä harrastamismahdollisuuksia Espoossa kaikenikäisille.

Meidän perheessämme harrastetaan lasten toimesta aktiivisesti kolmea eri lajia: jääkiekkoa, ringetteä ja jalkapalloa. Toimin itse kahden juniorijoukkueen joukkueenjohtajana sekä Kiekko-Espoo ry:n hallituksessa. Pelaan itsekin ringetteä aikuisten höntsäjoukkueessa. Harrastamisen ja seuratoiminta ja sen mahdollisuudet ja haasteet ovat siis tulleet varsin tutuiksi.


Tavoitteita seuraavalle valtuustokaudelle

  1. Espoossa on tarjottava jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi mieluisa harrastus
  2. Harrastusmahdollisuuksia lisätään koulupäivien yhteyteen ja harrastamisen kustannukset pidetään maltillisina
  3. Kaupungin tulee on aktiivinen kumppani ja mukana kehittämässä seurojen ja järjestöjen kanssa harrastamisen mahdollisuuksia eri lajeille ja eri ikäisille harrastajille
  4. Espoosta löytyy reitit harrastaa omaa lajiaan aina kilpa- ja huipputasolle asti

Harrastamisen hyödyt ovat moninaiset ja Espoossa tehdään töitä sen eteen, että kaikille lapsille ja nuorille taataan vähintään yksi harrastus. Harrastuksessa lapsi ja nuori parhaimmillaan oppii uutta, kasvattaa itsetuntoaan, saa ystäviä ja ohjaajastaan luotettavan aikuisen elämäänsä. Kaikki tämä ehkäisee syrjäytymistä ja luo yhteisöllisyyttä.

Harrastaminen on tärkeää myös meille aikuisille henkireikänä arkeen. Se tuo uusia ystäviä, kannustaa itsensä ylittämiseen ja itsestään huolehtimiseen. Espoossa on hyvät mahdollisuudet kaikenikäisille monipuoliseen harrastustoimintaan sekä luonnosta nauttimiseen ulkoilun merkeissä.


Harrastamisen kustannuksista on puhuttu paljon. Niistä suurin muodostuu tilavuokrista, eikä kaikki harrastaminen edes tapahdu kaupungin omistamissa tiloissa. Se nostaa harrastamisen hintaa. Niin kaupungin kuin seurojen tulee yhteistyössä löytää keinoja sille, ettei lapselle ja nuorelle tärkeää harrastusta jouduta lopettamaan harrastuksen edetessä ja kustannusten kasvaessa.

Harrastamiseen eivät liity pelkästään kustannukset, vaan myös se, miten ja mistä harrastusmahdollisuuksia voi löytää, miten ne ovat saavutettavissa ja sopivatko ajankohdat vanhempien arjen rytmiin. On siis tarjottava tietoa harrastamisen mahdollisuuksista siellä, missä lapset ja nuoret päivänsä viettävät, eli kouluissa.


Espoossa harrastustarjontaa on laajasti ja kaupunki kehittää harrastustoimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Tänä talvena olemme saaneet nauttia tekojäistä, joita on Espoossa useampia eri puolilla kaupunkia. Sekä hiihtoladuista lumen tultua. Niistä sekä muista harrastamisen ja liikkumisen paikoista pitää huolehtia ja ylläpitää, jotta kaikki espoolaiset pääsevät niistä nauttimaan.


Jokaiselle lapselle ja nuorelle pitää taata vähintään yksi mieluisa harrastus. Tavoitteeseen päästään, kun kehitetään koulujen iltapäivätoimintaa ja lisätään harrastusmahdollisuuksia kouluissa. Harrastustoimintaa sisällytetään koulupäivän yhteyteen ja sen jälkeen, jotta pienten alakoululaisten päivä yksin kotona ei tule mahdottoman pitkäksi.

Myös yläkoululaisten, toisen asteen opiskelijoiden harrastustoimintaa tulee laajentaa. Siinä missä alakoululaisilla harrastustoimintaa lisätään koulupäivän päätteeksi, tulee vanhemmillekin koululaisille tarjota harrastamisen mahdollisuuksia koulun tiloissa.

Kaikkea harrastamista ei saada koulujen yhteyteen, eikä pidäkään. Koulut toimivat kuitenkin hyvänä alustana esitellä eri harrastusmahdollisuuksia koululaisille ja tutustuttaa heitä lajeihin.