Harrastamisen kustannukset kuriin

24.05.2021

Harrastaminen on yksi vaaliteemoistani, ja se jäi vaalikoneissa hyvin vähälle huomiolle. Vain kahdessa vastaamastani vaalikoneesta kysyttiin harrastamisesta, vaikka siitä puhutaan ja kirjoitetaan paljon enemmän. Kunnissa luodaan harrastamisen edellytykset.

Meidän perheessä harrastetaan aktiivisesti, niin seurassa kuin omatoimisesti. Päädyin seura-aktiiviksi joukkueenjohtajan tehtävän kautta ja nyt olen Kiekko-Espoon hallituksessa ja Ringetteliiton viestintä- ja markkinointityöryhmässä. On hienoa olla mukana kehittämässä seuratoimintaa ja ringeten näkyvyyttä osaavassa ja innostavassa joukossa.

Harrastaminen kaikessa sen muodossaan tarvitsee puolestapuhujan Espoon valtuustoon. Olen tiivistänyt harrastamiseen liittyvät tavoitteet tulevalle valtuustokaudelle:

  1. Espoossa on tarjottava jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi mieluisa harrastus
  2. Harrastusmahdollisuuksia lisätään koulupäivien yhteyteen ja harrastamisen kustannukset pidetään maltillisina
  3. Espoon on aktiivinen kumppani ja mukana kehittämässä seurojen ja järjestöjen kanssa harrastamisen mahdollisuuksia eri lajeille ja eri ikäisille harrastajille
  4. Espoosta löytyy reitit harrastaa omaa lajiaan aina kilpa- ja huipputasolle asti

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että Espoon tulee mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi mielekäs ja maksuton harrastus. Harrastamisen hyödyt ovat kustannuksia isommat. Harrastuksessa lapsi ja nuori parhaimmillaan oppii uutta, kasvattaa itsetuntoaan, saa ystäviä ja ohjaajastaan luotettavan aikuisen elämäänsä. Kaikki tämä ehkäisee syrjäytymistä ja luo yhteisöllisyyttä.

Nyt on aika toteuttaa harrastustakuu. Harrastamisen Suomen malli ottaa ensiaskeleita tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Espoo sai avustusta ministeriöstä Suomen mallin toteuttamiseksi, mutta se ei riitä kaikkiin kouluihin. Kunnan ei tarvitse yksin toteuttaa harrastamista, vaan sillä on yhteistyötahoina seuroja, järjestöjä ja muita toimijoita. Kunnan on toki mahdollistettava tilat.

Yksi harrastamisen esteistä on hinta ja hintaan vaikuttaa isosti tilavuokrat. Espoon tulee tarjota vapaa-ajan tiloja ja koulujen saleja maksuttomasti harrastamisen käyttöön. Niistä tiloista, joista harrastajat maksavat, on vuokrat pidettävä maltillisina. Tässä Espoo voi tulla vielä merkittävämmin harrastustoimijoiden tueksi.

Harmaat pilvet kunnan talouden yllä tulevat varmasti vaikuttamaan myös kuntien myöntämiin avustuksiin harrastustoimijoille, myös Espoossa. Samalla vähenevät Veikkausvoittovarat kurittavat harrastustoimijoita. On tehtävä arvovalintoja, ja nyt ei ole aika vähentää lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Harrastaminen on tärkeää kaikille espoolaisille, iästä ja lajista riippumatta. Siksi harrastaminen on sydämenasiani Espoossa.