Palveluiden puute näkyy lastensuojelussa

07.03.2021

Pääsin näkemään lastensuojelun arkeen, mitä mediassa ei nähdä eikä kuulla, opiskeluihin liittyvässä harjoittelussa. Koronakevät vähensi huolestuttavasti lastensuojeluilmoitusten määrää myös Espoossa, ja loppuvuosi olikin hyvin kiireinen.

Espoossa tehtiin vuonna 2019 yhteensä 8724 lapsesta ja nuoresta lastensuojeluilmoitus. Nousua lukemissa on tapahtunut joka vuosi ajanjaksolla 2017-2019. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli hieman vajaa 3000 lastan ja nuorta. Vuosi 2020 tulee näkymään varmasti poikkeuksellisena myös lastensuojelun tilastoissa, mutta millaisena, se selviää vasta myöhemmin.

Espoossa kehitetään lastensuojelua
Voimme Espoossa olla ylpeitä siitä, että täällä on aktiivisesti kehitetty lastensuojelua työntekijävetoisesti! Vuonna 2017 palkittiin Espoossa kehitetty Ahma-toimintamalli, jota käytetään lastensuojelun päivystyksessä. Ahma-toimintamallin avulla lastensuojelun asiakas saa apua nopeasti ja ilmoituksiin ehditään vastata sosiaalihuoltolakien määrittelemissä määräajoissa. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen tulee olla myös jatkossa keskeisessä osassa Espoon kehittämistä.

Seuraamani päivystysvuoron aikana (ti-ma) saapui noin 90 lastensuojeluilmoitusta, joka oli siihenastisen syksyn ennätys. Ilmoitusten sisällön kirjo oli valtaisa! Poissaoloja koulusta, väärin punnittuja tuotteita kaupassa, pahoinpitelyepäilyjä, epäilyjä päihteiden käytöstä, uupuneita äitejä, haastavia oppilaita. Ilmoituksia tuli mm. sosiaali- ja kriisipäivystyksestä, poliisilta, päiväkodeista ja kouluista, lähiomaisilta sekä neuvolasta ja ensiavusta.

Jokainen saapunut ilmoitus konkretisoitu tavatessa ihmisiä. Oli aitoa huolta ja hätää, mutta myös kriittistä suhtautumista lastensuojeluun. Oli tilanteita, joissa elämä heitti eteen isoja haasteita yhdessä yössä ja perheitä, jotka olivat painineet haasteiden kanssa jo pitkään. Ilmoituksissa näkyi monikulttuurisuus, vanhemmuuden haasteet, koulukiusaamisen vaikutukset ja usein myös erilaiset mielenterveyden ongelmat sekä neuropsykiatriset vaikeudet. Monesti perheelle oli jo aloitettu asiakkuus perhesosiaalityössä, mutta elämäntilanne oli jopa nopeastikin kriisiytynyt ilmoitukseksi lastensuojeluun.

Kaikissa asiakastilanteissa korostui sosiaalityön ammattilaisten rauhallisuus, asiantuntemus ja kyky reagoida tilanteiden vaatimalla tavalla. Oli edessä väärään seuraan eksynyt nuori tai ahdistunut äiti, huoli otettiin todesta ja sitä lähdettiin selvittämään. Lasta ja nuorta kuultiin heitä koskevissa asioissa, kun he sitä toivoivat tai kun se oli mahdollista.

Rakenteiden toimimattomuus korostuu lastensuojelussa
Lastensuojelun ammattilaisen on ymmärrettävä yhteiskunnan rakenteita, ja rakenteiden toimimattomuus tuli esiin. Lasten ja nuorten haasteet kouluissa korostuivat. Erityisen tuen oppilaat eivät saa tarvitsemaansa tukea koulussa. Koulukiusaaminen oli taustalla useammassakin asiakkuudessa. Lasten ja nuorten, mutta myös aikuisten, neuropsykiatriset haasteet korostuivat lastensuojelun asiakkuuksissa. Samalla kävi konkreettisesti esiin se, että nuorten mielenterveyspalveluiden saavutettavuus on heikkoa. Jos nuori ei koe luottamuksellisen suhteen syntyneen tai jää pois yhdestä tapaamisesta, kontakti palveluun katkaistaan. Tällöin lastensuojelun mahdollisuudet toimia nuoren tilanteen parantamiseksi vähenevät heti.

Asiakastyössä tärkeänä pidetään asiakkaan oman asiakkuuden katkeamattomuutta ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen tarjoten tarvittua palvelua oikea-aikaisesti. Sosiaalityöntekijät pystyvät tekemään työtään laadukkaasti vain, jos heidän asiakasmääräänsä pienennetään. Yli 30 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden on liikaa. Yhden perheen tilanteen kriisiytyminen johtaa pahimmillaan siihen, että sosiaalityöntekijän kaikki käytettävä aika seuraavina päivinä on varattu tilanteen selvittelyyn ja muut asiakkaat joutuvat odottamaan.

Lastensuojelu rakentaa luottamusta
Itselleni kirkastui vasta harjoittelun aikana, että lastensuojelu ei voi pakottaa ketään ottamaan vastaan palveluita. Ainut pakkokeino on huostaanotto, mutta silloin pitää täyttyä monta kriteeriä. Vaikka lastensuojelulla onkin ehkä enemmän keinoja suostutella asiakasta ottamaan vastaan palveluita, niin lastensuojelukin viime kädessä on sen varassa, onko asiakas halukas yhteistyöhön. Tässä kohdin korostuu sosiaalityöntekijän tekemä työ luottamuksen rakentamiseksi ja asiakkaan vakuuttamiseksi siitä, että tarjottu palvelu tukee ja auttaa lasta, nuorta tai perhettä kohti tasaisempaa arkea. Luottamusta asiakkaaseen on rakennettava pitkäjänteisesti ja joidenkin asiakkaiden kohdalla luottamus on ansaittava jokaisella kohtaamisella uudestaan.

Oletko kiinnostunut tutustumaan lastensuojeluun lisää? Suosittelen Pari sanaa lastensuojelusta -podcastiä.